AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Odborné minimum prekladateľa a tlmočníka organizoval Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre v apríli 2023. Správu o priebehu si môžete prečítať tu.

Ďalšie termíny konania odborného mimina sledujte na stránkach tlmočníckych ústavov (FF UK v Bratislave a FF PU v Prešove) a MS SR.

Fotogaléria z Odborného minima 2023

Foto: Ing. Marián Mancír, FF – Katedra žurnalistiky a nových médií, archív Tlmočníckeho ústavu

 

UŽITOČNÉ LINKY

Tlmočníci a prekladatelia:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Tlmocnici-a-prekladatelia/Uvod.aspx

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/Elektronicky%20sudny%20spis/Elektronicky-dennik-znalca,-tlmocnika,-prekladatea.aspx

Denník znalca, tlmočníka, prekladateľa v elektronickej podobe

http://www.epredpisy.sk/predpisy-vo-vlade/2532338-dennik-znalca-tlmonika-prekladatea-v-elektronickej-podobe