Kontakty

Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre

Riaditeľka ústavu:

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.

gmissikova@ukf.sk

Referentka:

Ing. Monika Čaplová

mcaplova@ukf.sk

Rada konzultantov:

prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.
doc. PhDr. Peter Kopecký, PhD.
prof. PhDr. Dana Müglová, PhD.         PaedDr. Oľga Wrede, PhD.Adresa:
Tlmočnícky ústav FF UKF
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
Tel.: + 421 37 64 08 455
www.tu.ff.ukf.sk