Kontakty

Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre

Riaditeľka ústavu:

doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

e-mail: owrede@ukf.sk
tel.: +421 37 6408 462

 

Referentka:

Mgr. Diana Jankovičová

e-mail: djankovicova@ukf.sk
tel.:   +421 37 6408 483

 

 

Rada konzultantov:

doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD. (predsedníčka)

e-mail: owrede@ukf.sk
tel.: + 421 37 6408 462

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. (členka)

e-mail: gmissikova@ukf.sk
tel.: +421 37 6408 474

prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. (členka)

e-mail: dmuglova@ukf.sk
tel.: +421 37 6408 467

JUDr. Juraj Kotrusz (člen)

e-mail: info@pravnypreklad.sk

 

 Adresa:
Tlmočnícky ústav FF UKF
Štefánikova tr. 67, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 6408 483
www.tu.ff.ukf.sk