Kontakty

Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre

Riaditeľka ústavu:

prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD.

gmissikova@ukf.sk

Referentka:

Ing. Monika Čaplová

mcaplova@ukf.sk

Rada konzultantov:

prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

prof. PhDr. Dana Müglová, PhD.      

doc. PhDr. Eva Švarbová, PhD.

PaedDr. Oľga Wrede, PhD.

 Adresa:
Tlmočnícky ústav FF UKF
Štefánikova tr. 67, 949 01 Nitra
Tel.: + 421 37 64 08 455
www.tu.ff.ukf.sk