Odborné skúšky prekladateľa a tlmočníka

Dňa 16.12.2004 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhovelo žiadosti dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a v zmysle § 25 zák. č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch poverilo Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako špecializovanú a vedeckú organizáciu za tlmočnícky ústav, ktorý plní výlučne funkciu rezortného a metodického centra pre nasledovné oblasti tlmočníckej a prekladateľskej činnosti:

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Francúzsky jazyk
  • Ruský jazyk
  • Slovenský jazyk


Tézy na odbornú skúšku tlmočníka

Tézy na odbornú skúšku prekladateľa


Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 27. - 29. 10. 2009

Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 12. - 14. 09. 2011

Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 07. - 09. 06. 2016