Odborné skúšky prekladateľa a tlmočníka

Dňa 16.12.2004 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhovelo žiadosti dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre a v zmysle § 25 zák. č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch poverilo Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako špecializovanú a vedeckú organizáciu za tlmočnícky ústav, ktorý plní výlučne funkciu rezortného a metodického centra pre nasledovné oblasti tlmočníckej a prekladateľskej činnosti:

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Francúzsky jazyk
 • Ruský jazyk
 • Slovenský jazyk


Tézy na odbornú skúšku tlmočníka

Tézy na odbornú skúšku prekladateľa


Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 27. - 29. 10. 2009

Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 12. - 14. 09. 2011

Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 07. - 09. 06. 2016

Štatistické vyhodnotenie odborných skúšok 12. - 14. 12. 2022

 1. Odborné skúšky pre prekladateľa – ALBÁNSKY JAZYK 12.12.2022 (1 V)
 2. Odborné skúšky pre prekladateľa - ANGLICKÝ JAZYK 12.12.2022 (1 V/ 7 N)
 3. Odborné skúšky pre prekladateľa - ČÍNSKY JAZYK 14.12.2022 (komisia zrušená)
 4. Odborné skúšky pre prekladateľa - HOLANDSKÝ JAZYK 13.12.2022 (komisia zrušená)
 5. Odborné skúšky pre prekladateľa - CHORVÁTSKY JAZYK 13.12.2022 (1 V / 2 N)
 6. Odborné skúšky pre prekladateľa - MAĎARSKÝ JAZYK 14.12.2022 (1 V/ 1 N)
 7. Odborné skúšky pre prekladateľa - NEMECKÝ JAZYK 12.12.2022 (2 V/ 1 N)
 8. Odborné skúšky pre prekladateľa - PERZSKÝ JAZYK 12.12.2022 (1 N)
 9. Odborné skúšky pre prekladateľa - POĽSKÝ JAZYK 14.12.2022 (1 N)
 10. Odborné skúšky pre prekladateľa - RUMUNSKÝ JAZYK 14.12.2022 (komisia zrušená)
 11.  Odborné skúšky pre prekladateľa – RUSKÝ JAZYK 14.12.2022 (2 N)
 12. Odborné skúšky pre prekladateľa - SRBSKÝ JAZYK 12.12.2022 (1 V)
 13. Odborné skúšky pre prekladateľa – TALIANSKY JAZYK 13.12.2022 (1 V/ 1 N)
 14. Odborné skúšky pre prekladateľa – UKRAJINSKÝ JAZYK 13.12.2022 (2 N/ 1 V)

 

 1. Odborné skúšky pre tlmočníka - ANGLICKÝ JAZYK 13.12.2022 (komisia zrušená)
 2. Odborné skúšky pre tlmočníka - ARABSKÝ JAZYK 12.12.2022 (1 V)
 3. Odborné skúšky pre tlmočníka – ČÍNSKY JAZYK 14.12.2022 (komisia zrušená)
 4. Odborné skúšky pre tlmočníka – CHORVÁTSKY JAZYK 13.12.2022 (1 V /1 N)
 5. Odborné skúšky pre tlmočníka – MAĎARSKÝ JAZYK 14.12.2022 (1 N)
 6. Odborné skúšky pre tlmočníka – NEMECKÝ JAZYK 12.12.2022 (1 V / 1N)
 7. Odborné skúšky pre tlmočníka – NÓRSKY JAZYK 14.12.2022 (1 V)
 8. Odborné skúšky pre tlmočníka – RUMUNSKÝ JAZYK 14.12.2022 (komisia zrušená)
 9. Odborné skúšky pre tlmočníka – RUSKÝ JAZYK 14.12.2022 (komisia zrušená)
 10. Odborné skúšky pre tlmočníka – SRBSKÝ JAZYK 12.12.2022 (1 V)

Vysvetlivky:

V – vyhovel; N – nevyhovel; komisia zrušená – pôvodne prihlásení záujemci odvolali účasť