Odporúčaná literatúra - francúzsky jazyk

ČERNÁ, L.: Francouzština pro právniky. Olomouc : 2006. ISBN 8024415399

LARIŠOVÁ, M.O.: Francúzsko-český a česko-francúzsky právnický slovník, 2008. ISBN 9788073801113

KOPECKÝ, P.: K ekvivalentácii vybranej francúzskej politologickej a právnickej terminológie. Bratislava PF UKF : 1998. ISBN 80-969264-0-3

ZNAMENÁČKOVÁ, K.: Francais juridique. Bratislava PF UK : 1998. ISBN 80-7160-105-5